Pavol Breier

Photography

O mne / About Me

Pavol Breier (*1952 Bratislava) - Fotograf, horolezec, cestovateľ a pedagóg. Ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Od konca 70. rokov programovo vytvára cykly z horských oblastí, tematicky zamerané na život ľudí v horách a na veľhorskú prírodu (cykly Orava, Pamír, Himaláje, Tibet a i. ). Je autorom, resp. spoluautorom viacerých obrazových publikácií a publikácií a katalógov o výtvarnom umení. Ako pedagóg pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Je zakladateľom združenia Kailás, kde vedie a organizuje fotografické kurzy a workshopy. Ako horolezec pôsobil v Tatrách, Alpách a v ázijských veľhorách – Kaukaz, Pamír, Ťan – šan, Altaj, Himaláje, pohoria Ďalekého východu (Čerského chrbát).

Pavol Breier ( *1952 Bratislava) is a Slovak documentary photographer. Ever since the end of the 70s he has been regularly producing cycles of photographs featuring mountain regions, concentrating thematically on the life of people in the mountains and on mountain landscapes and wildlife (cycles about Orava, the Pamirs, Himalayas, Tibet and other regions). He is the author or co-author of a number of photographic publications (e.g. The Pamirs, The Little and White Carpathians, On the Roof of the World, The world of Tibetan Buddhism, Labrang: The Universe of a Tibetan Monastery, Shepherds). He teaches photography at the Pan European University and at Comenius University in Bratislava, Slovakia. As a mountaineer he participated in numerous expeditions to the highest mountains, such as Himalayas, Caucasus, The Pamirs, etc.

Vzdelanie / Education

 • 1970 – 1974 Filmová a televízna fakulta AMU Praha, odbor „Umelecká fotografia“ / Film Academy of the Performing Arts Prague ( master's degree)
 • 2005 – 2009 VŠVU Bratislava, doktorandské štúdium v študijnom odbore „Výtvarné umenie“ / Academy of Fine Arts and Design Bratislava (doctoral degree in fine arts)
 • My Work

  Individuálne výstavy (výber) / Solo exhibitions (selection)

  • 1977 - Fotografie, Bratislava
  • 1981 – Serigrafie, P. Breier - Z.Horecký, Žilina
  • 1985 - Fotografie (Pamír) , Bratislava, Ostrava
  • 1990 - Himaláje - Nepál - Tibet, Bratislava
  • 1992 – Svet tibetského budhizmu, Praha, Bratislava ( s J. Ptáčkom a Z. Thomom)
  • 1993 - Pavol Breier, Die, Francúzsko
  • 1994 - Pavol Breier, Schiltingheim, Strasbourg, Francúzsko
  • 1995 - Karakoram Highway ( s O. Cabalom), Antwerpy, Belgicko
  • 2000 - Fotografie, Banská Bystrica
  • 2006 - Kláštor Labrang, Bratislava
  • 2009 - Na streche sveta, SNM Bratislava, v rámci projektu Šangri – la
  • 2012 – Pavol Breier / Labdze (Tibet), Ostrava
  • 2014 - Pastieri, Bratislava
  • 2016 - Ľudia Himalájí, Spišská Nová Ves

  Kolektívne výstavy (výber) / Group exhibitions (selection)

  • 1971- Interkamera, Praha
  • 1973- Československá fotografie 1971-72, Brno
  • 1983- Monumentálna tvorba na Slovensku , Bratislava
  • 1989 - Slovenská fotografia 80. rokov, Bratislava, Brno, Moskva, Varšava
  • 1990 - ČSSR - August 1968, Bratislava
  • 1992 - Die zeitgenossische Slowakische Fotografie, Kiel
  • 1993 - Czech and Slovak Photography - between wars to the present, Fitchburg, Massachussetts, USA
  • 1996 - Photosynkiria, „Four documentary photographers“, Thessaloniki
  • 1998 - Fujifilm Europress Photo Awards, výstava víťazov národných súťaží , Istanbul
  • 1998 - Slovenská imaginatívna fotografia, Ľubľana, Londýn
  • 2000 - Album pre 14. dalajlamu, Šamorín
  • 2002 – Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Olomouc, Bratislava
  • 2003 - Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov, Montreal, Rím, Moskva, Madrid
  • 2005 - Slovenský mýtus, Bratislava
  • 2006 - Autopoesis, Bratislava
  • 2007 - Stratený čas? , Bratislava
  • 2008 - The Vancouver International Mountain Film Festival, Photo Exhibition, Vancouver
  • 2008 - 1945 Osvobození...1968 Okupace / Sovětská vojska v Československu, Praha
  • 2013 - Navzájem. Společenství 70. a 80. let , Praha
  • 2014 – Za krížom, Spišská Nová Ves
  • 2015 - The Second Death of George Mallory / Druhá smrt George Malloryho, Praha

  Ceny / Awards

  • 1997 - Fujifilm Europress Photo Awards,/národná súťaž/, Bratislava, víťaz národnej súťaže
  • 2001 - Najkrajšie knihy Slovenska 2000, ocenenie za knihu Breier - Fotografie
  • 2008 - The Vancouver International Mountain Film Festival, 1.cena vo fotosúťaži v kategórii Mountain Culture
  • 2013 – Cena dekana Fakulty masmédií PEVŠ Bratislava
  • 2014 - Najkrajšie knihy Slovenska 2013, ocenenie za knihu Labrang – svet tibetského kláštora (Najkrajšia kniha Slovenska v kategórii vedecká a odborná literatúra)

  Publikácie / Books

  • Praveké umenie pod Tatrami, text prof. B. Novotný, Podtatranské múzeum Poprad, 1977
  • Karpaty - Malé,Biele, úvodný text Vladimír Ferko, Šport Bratislava 1990
  • Tibet – dalajláma na Slovensku, texty kol. autorov, vyd. Západoslovenské tlačiarne, vydavateľstvo, Bratislava 2000
  • Breier – Fotografie, (monografia), text L. Benická, S. Breierová, V. Macek, vyd. Nadácia horskej fotografie, OZ Dom fotografie Poprad, Slovart, Bratislava 2000
  • Labrang. Svet tibetského kláštora. Text Martin Slobodník, vyd. Slovart, Bratislava 2013
  • Pastieri. Texty S. Breierová, A. Hrabušický, vyd. Kailás Bratislava a Galéria umenia E. Zmetáka , Nové Zámky 2013

  Realizované umelecké projekty / Art projects

  • Kompletné výtvarno-architektonické riešenie expozície Horehronského múzea v Brezne (národopisná expozícia) Kolektív: P. Breier, akad. mal. Z. Horecký, ing. arch. I. Eichler, 1980
  • Kompletné výtvarno-architektonické riešenie národopisnej expozície Okresného múzea v Považskej Bystrici- Orlovom. Kolektív: P. Breier, akad. arch. K. Brna, akad. mal. Z.Horecký, 1982
  • Stena v zasadacej miestnosti STS Vranov nad Topľou, 1983 - 84
  • Stena v zasadacej miestnosti admin. budovy DFN, Bratislava, 1984
  • Člen autorského kolektívu multimediálneho programu „Tatry a ich tajomstvá“, Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici 1999 , réžia : Ladislav Kaboš
  • Fotografie a trikové zábery pre film História Tatier, 2008, réžia : Ivan Janovský, Milan Milo
  • Práca fotografa na filmoch : Nedodržaný sľub, 2009, réžia : Jiří Chlumský
  • Cinka panna, 2009, réžia : Dušan Rapoš
  • Eštebák, 2011, réžia : Juraj Nvota

  Filmy / Films

  • Foto – video panoráma - Pavol Breier, STV - K2 Studio 2000
  • Pavol Breier, TV Art 2006
  • Niekoľko životov Pavla Breiera, PEVŠ 2015
  • Slovenské hrady objektívom / Zvolenský hrad – Pavol Breier, RTVS 2015

  Odkazy / References

  • Hlaváč Ľ.:Dejiny slovenskej fotografie, Osveta Martin , 1989
  • Kol. autorov: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO Praha 1993
  • Czech and Slovak Photography-between wars to the present, Fitchburg, Massachussetts, 1993
  • Kol.autorov: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 , 1. diel, Ostrava 1998
  • Kol.autorov: Dejiny slovenského výtvarného umenia, 20. storočie, SNG Bratislava 2000
  • Kol. autorov : Encyclopaedia Beliana 2. zväzok, Encyklopedický ústav SAV, Bratislava 2001
  • Hrabušický A., Macek V.: Slovenská fotografia 1925 – 2000, SNG Bratislava 2001
  • Who is Who v Slovenskej republike, 3. vyd., Bratislava 2006
  • Kele F. : Milan Rastislav Štefánik – významný cestovateľ a jeho nasledovníci, Banská Bystrica 2010
  • Kol. autorov : Genius loci – (roz)hovory o Slovensku , Bratislava 2011
  • European Journal of Media, Art and Photography, Vol. 4, 1/2016, Trnava 2016

  News

  Contact

  pavol [at] breier.sk

  breier [at] kailas.sk

  kailas.sk